Email:info@wodsee.comWodsee อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

Wodsee อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา

Wodsee อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

เพิ่ม: No.8 อาคาร เขตอุตสาหกรรม Yujing, No.18 สถานะ เขตเทียนเหอ กวางเจา จีน 510620

โทรศัพท์: + 86-020-82169672

มือถือ: + 86-13660626672

โทรสาร: + 86-020-32359263

อีเมล์:info@wodsee.com

เว็บไซต์:www.wodsee.com

Skype: fiona.wodsee

กล้องพาโนรามา

กล้องพาโนรามา


1. IMX226 1 ตาปลากล้อง
2. IMX226 ฟิชอาย 2
3 กล้องฟิชอาย IMX226 3